Начин на работа и съвети - Групово инсталиране на модерни приложения