Начин на работа и съвети - BOOTMGR отстраняване на грешки