Как да & Съвети - Стартирайте Windows 8 в безопасен режим