Начин на работа и съвети - приоритет при зареждане