Начин на работа и съвети - Стартирайте в безопасен режим от msconfig