Начин на работа и съвети - Блокиране на софтуера на софтуера