Начин на работа и съвети - Блокиране на процесите в Windows