Начин на работа и съвети - Приоритет за зареждане на BIOS