Инструкции и съвети - проблеми с живота на батерията