Начин на употреба и съвети - информация за батерията