Начин на употреба и съвети - Партидно деинсталиране на настолни приложения в Windows