Търсене и подмяна на дума във файл (Linux Command Line)

Ако имаме текстов файл и трябва да потърсим и заменим дума вътре в нея, с друга дума или фраза, включена Windows имаме безброй решения. Можем да използваме Notepad, WordPad или Microsoft Word Office (това би било най-често) Командата „търси и замени“ в много големи текстови файлове става ... Прочети повече