Начин на работа и съвети - автоматично се актуализира Windows 8 приложения