Начин на работа и съвети - Автоматично актуализирайте приложенията на App Store