Начин на работа и съвети - Автоматично инсталирайте актуализациите на OS X Yosemite