Начин на употреба и съвети - най-малкото разстояние