Начин на употреба и съвети - ARM (Advanced RISC Machine)