Ако откраднеш думите RCS & RDS?!?!

В повечето градове в страната автентификацията в интернет инфраструктурата на RCS & RDS (един от най-големите доставчици...