Начин на употреба и съвети - актуализация на годишнината