Начин на употреба и съвети - AddModule mod_evasive.c