Как да & съвети - добавете стартиране на поправката в менюто за стартиране на Windows 7