Начин на употреба и съвети - добавете преки пътища към помощните програми на Windows в библиотеките