Как да & съвети - добавете пряк път към лентата на задачите