Начин на употреба и съвети - Добавете интернет връзка за търсене в менюто "Старт"