Инструкции и съвети - Добавете конектор за търсене