Начин на работа и съвети - Добавете конектор за търсене