Инструкции и съвети - Добавете безопасен режим към менюто за зареждане