Начин на работа и съвети - Добавете опции за изпращане към менюто