Указания и съвети - Добавяне на опции за изпращане в менюто