Начин на работа и съвети - Добавяне на заключване плочка на стартовия екран