Инструкции и съвети - добавете бутон за изтриване в windows 7 explorer