Начин на употреба и съвети - добавете бутон за изтриване в Windows 7 explorer