Начин на употреба и съвети - Добавете Bluetooth устройство