Как да & Съвети - ДОБАВЕТЕ ВСИЧКИ ТИП ФАЙЛ НА TASKBAR