Намиране и замяна в Word 2003

Има много ситуации, в които потребителят се интересува от намирането на срещанията на определена дума или последователност от знаци...