Търсене и заместване в Word 2003

Има много ситуации, в които потребителят се интересува от намирането на появата на определена дума или последователност от символи и евентуално да ги замени с друга дума или последователност от символи. Командата Намери в менюто Редактиране позволява търсене на определен текст, посочен от потребителя, и позициониране на курсора за редактиране върху този текст, ... Прочети повече