Инструкции и съвети - Добавете виртуален desktop да се Windows 10