Указания и съвети - добавете дефрагментиране към менюто с десен бутон