Инструкции и съвети - добавете поправка при стартиране към менюто за зареждане