Начин на работа и съвети - добавете поправка при стартиране в менюто за зареждане