Как да & съвети - добавете стартовия ремонт в менюто за зареждане