Указания и съвети - добавете собственост към менюто с десен бутон