Начин на употреба и съвети - ДОБАВЕТЕ ВСИЧКИ ФАЙЛ В TASKBAR