Как да & съвети - достъп до инсталационната папка за приложенията в магазина на Windows