How-To & Tips - Достъп до инсталационната папка за Windows Съхранявайте приложенията