Начин на употреба и съвети - достъп Command Prompt от менюто за захранване