Как да & съвети - прекратяване на клавиша за бързо изключване