Инструкции и съвети - прекъснете клавишната комбинация за изключване