Fix phpMyAdmin Импорт на SQL - Неизвестно съпоставяне: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

Въпрос за импортиране чрез PhpMyAdmin или SSH (с командния ред за импортиране) a бази данни или архивирани, което се случва най-вече, когато се движат на база данни от един сървър на друг, който не използва същите настройки за кодиране за различни версии или специфични настройки MySQL.


Error
SQL query:

CREATE TABLE `wp_termmeta` (
`meta_id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`term_id` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
`meta_key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci DEFAULT NULL,
`meta_value` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_520_ci,
PRIMARY KEY (`meta_id`),
KEY `term_id` (`term_id`),
KEY `meta_key` (`meta_key`(191))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_520_ci
MySQL said: Documentation

#1273 - Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

След тази грешка, Импортиране на база данни WordPress или друга CMS, ще спрат изведнъж.

Проблемът възниква поради различното кодиране, използвано от двете системи. В конкретния случай,utf8mb4_unicode_520_ci"Не се разпознава и импортирането не може да бъде извършено.

Грешка при импортиране на SQL грешка чрез phpMyAdmin или SSH - Неизвестно съпоставяне: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

Най-простият метод е да се замени файла .SQL,utf8mb4"С"utf8". За да направите това, имате на разположение phpMyAdmin, откъде да изтеглите файла на базата данни на компютъра си. Преди да направите каквито и да било промени, уверете се, че имате резервно копие на базата данни. Архивирането винаги е показано, преди да започнете да се превръщате в база данни.

Да кажем, че в нашия сценарий имаме файла "database_name_name.sql", където трябва да заменим "utf8mb4"С"utf8"Методът приканва много системни администратори да направят тази промяна на Linux, като използват"жажда"За"намиране и замяна". Така че, качвате файла на сървър на Linux, след което го стартирайте командни редове in директорията, в която имате .sql файла където искате да направите промените.


sed -i 's/utf8mb4/utf8/g' nume_fisier.sql
sed -i 's/utf8_unicode_ci/utf8_general_ci/g' nume_fisier.sql
sed -i 's/utf8_unicode_520_ci/utf8_general_ci/g' nume_fisier.sql

След изпълнение на тези командни линии, .sql файлът ще замени "utf8mb4" с "utf8", "utf8_unicode_ci" с "utf8_general_ci" и "utf8_unicode_520_ci" с "utgen. Разбира се, можете да направите тези промени на едно Windows PC или Mac, използвайки TXT редактор, за да отворите .SQL файла.

Импортирайте модифицирания файл през phpMyAdmin.

Fix phpMyAdmin Импорт на SQL - Неизвестно съпоставяне: 'utf8mb4_unicode_520_ci'

За автора

Хитрост

Страстен за всичко, което означава джаджа и IT, с удоволствие пиша на stealthsettings.com от 2006 и обичам да откривам нови неща за компютрите и macOS, Linux операционните системи, Windows, iOS и Android.

2 Коментари

Вашият коментар за Родриго Соуса X