Хронология - ноември 2006

Ardamax.A

През последните няколко дни забелязах, че ако напусна системата в режим на готовност за няколко часа, антивирусът ...

Промени ...

Те са зелени! : D Моля, само новото фоново изображение на блога е зелено с обещаващи знаци ...

SEO

За тези, които не знаят, SEO (Search Engine Optimization) е сумата от процедурите, които се прилагат ...

Perfect Pair

Накрая виждам, че Еугън наистина е щастлив, че е намерил правилната двойка. Тя нарича ...

Сега е тихо ...

Auch ... Просто исках да се преструвам, че не съм ги чул, но те имат малко подстригване. Исках да ...

(В)

Авторско право © 2003 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени. CCIP, CCSP, логото на Cisco Arrow, ...