Y! Messenger Skin, Fake Idle, състояния, пароли и идентификационни номера

Незабавни съобщения (Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger - MSN, Google Talk - Gtalk, ICQ, AOL, WEB Chat, ...) и социалните мрежи (Facebook, MySpace, HI5.COM ...).

Незабавни съобщения (Yahoo! Messenger, Windows Live Messenger - MSN, Google Talk - Gtalk, ICQ, AOL, WEB Chat, ...) и социалните мрежи (Facebook, MySpace, HI5.COM ...)

Yahoo Messenger