Windows Версия на редактора на системния регистър 5.00 [HKEY_CURRENT_USER \ Софтуер \ Yahoo \ пейджър] "Раздел за незабавни съобщения" = dword: 00000000