Възстановяване на повреден файл System


Ако е от съществено значение Windows файл се разбива от вирус или повреден по друг начин, възстановете го от Windows CD. Търсете компактдиска за името на файла, замествайки последния знак с подчертаване.
Например: Notepad.ex_


Ако бъде намерен, отворете командния ред и въведете командата EXPAND, последвана от пълното име на файла и желаната дестинация: EXPAND D: \ SETUP \ NOTEPAD.EX_ C: \Windows\ Notepad.exe. Ако едно от имената на пътя съдържа интервали, обградете го с двойни кавички.

Ако файлът не е намерен, потърсете по немодифицираното име на файл. Вероятно ще е вътре в CAB файл, който Win XP третира като папка. Просто плъзнете с десен плъзгане и копирайте файла на желаното място. В други Windows платформи, потърсете файл, съвпадащ * .cab, който съдържа името на файла. Когато търсенето е извършено, отворете командния ред и въведете EXTRACT / L, последвано от желаното местоположение, пълното име на пътя на CAB файла и желаното име на файла; например: ЕКСТРАКТ / LC: \Windows D: \ I386 \ Driver.cab Notepad.exe. Отново, ако името на местоназначението или CAB файла съдържа интервали, обградете го с двойни кавички.

Възстановяване на повреден файл System

Оставете коментар