Zsh Vs. Баш в macOS Каталина

Със стартирането macOS Каталина, освен многото новости и функции, Apple въведе Zsh (Z shell) вместо Bash...