Начин на употреба и съвети - XML-RPC

XML-RPC е отдалечена процедура (RPC) протокол използва XML за кодиране Кои STD повиквания и HTTP като транспортен механизъм. "XML-RPC" се отнася също родово до използването на XML за дистанционно извикване на процедура, независимо от специален протокол. Тази статия е за протокола, на име "XML-RPC".