Начин на употреба и съвети - Windows Сервиз за магазини (WSService)