Windows Live Writer

Прилагане Desktop за отдалечено публикуване, предоставено безплатно от Microsoft в пакета Windows Основни елементи на живо.

Бутон "Нагоре" горе