Начин на употреба и съвети - Windows НИКОГА не стартирайте менюто